Blog Image

Se Brejning

Juletræsfest 2019

Uncategorised Posted on Tue, November 19, 2019 20:42:27

Kom og deltag, vi glæder os til at se jer.Uncategorised Posted on Mon, November 18, 2019 07:59:41

Ekstraordinær generalforsamling Brejning Borgerforening

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 10 december 2019 kl. 19:00 på Cafe Brejning, Borgergade 1,7080 Børkop i medfør af foeningens vedtægter § 8 for Brening Borgerforening.

På seneste generalforsamling kunne der ikke opnås tilstrækkelig personer til sammensætning af ny bestyrelse og bestyrelsen indkalder derfor i medfør af § 8 til ekstraordinær generalforsamling med følgende dagsorden.

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetæller
  3. Repræsentant fra bestyrelsen redegør for afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling.
  4. Repræsentant fra bestyrelsen fremlægger regnskab for seneste regnskabsår, som ikke blev blev behandlet på den ordinære generalforsamling.
  5. Valg af medlem til bestyrelsen. Der skal vælges 5 medlemmer og i henhold til vedtægter § 9 vælges medlemmerne for 2 år af gangen. Det forslås derfor, da det anses for nyvalg at 3 vælges i 2019 for en to årig periode og 2 vælges for et år.
  6. I henhold til 9 vælges 2 suppleanter for 2 år ad gangen, der er en på valg hvert år. Det foreslås derfor at den af suppleanterne der opnår flest stemmer vælges for 2 år.
  7. Valg af revisor. I henhold til vedtægterne § 9 vælges 2 revisorer for 2 år ad gangen, der er 1 revisor på valg hvert år. Det forslås, at den af revisorerne der opnår flest stemmer vælges for 2 år.
  8. Valg af revisorsuppleant. Der vælges en revisorsuppleant for 1 år ad gangen.
  9. Eventuelt der kan ske drøftelser, men ikke beslutninger.

På den fungerende bestyrelses vejne.Vi glæder os til at se dig!

Uncategorised Posted on Fri, October 04, 2019 07:09:32


SKAL BREJNING BORGERFORENING BEVARES!

Uncategorised Posted on Thu, October 03, 2019 10:09:49


TAK for støtten til sensommermarkedet 7/9-19

Uncategorised Posted on Thu, October 03, 2019 10:08:41