Kære medlemmer af Brejning Borgerforening

Grundet situationen omkring Covid-19, har det ikke været muligt at afholde generalforsamling i 2020.

Alt var klart, notits i lokalavisen, Børnehuset Blæksprutten bestilt og vi havde også drøftelse med Morten Kristensen, som vi ville foreslå som dirigent, men tiden viste, at vi ikke kunne afholde generalforsamlingen.

Selvom der nu lempes noget kan vi, i bestyrelsen, på nuværende tidspunkt ikke overskue, hvornår det bliver muligt at afholde ordinær generalforsamling, særligt fordi vi ønsker at gøre det ”ordentligt”.  

Vi fremsender derfor nu formandens beretning på skrift, som vi ville have fremlagt på generalforsamlingen.

Bestyrelsen har besluttet ikke at opkræve kontingent for 2021, da der ikke er nogen aktivitet pt.

Vi agter, og håber på forståelse fra jer, om at vi holder sensommermarked primo september.

Vi forventer ligeledes at gennemføre ordinær generalforsamling ultimo oktober 2021.

På trods af, at vi ikke har haft en generalforsamlings fulde mandat, arbejder bestyrelsen videre. 

Såfremt I medlemmer er uenige heri, meld gerne tilbage til bestyrelsen. 

Det er vigtigt, at vi på den utraditionelle måde har opbakning fra jer – og vi hører gerne fra jer.

På forhånd tak for jeres forståelse. 

Vi håber alle på en normalisering hen over sommeren.

På den ” fungerende ” bestyrelses vegne