• År 2020 har været præget af Corona epidemien og de deraf mange aflyste arrangementer, hvilket Borgerforeningen også har mærket. 

Vores sensommermarked og vores juletræsfest er blevet aflyst i indeværende år.

  • Vores flagallé måtte sammen med konfirmationerne udskydes til efteråret. 

Til Gengæld har vi gennem dialog med Teknisk Forvaltning fået 18 nye flaghuller. 

De går fra stien ved Søndergade og hen til rundkørslen. Vi ønsker os at få flagalléen helt ud til Brejning byskiltet efter rundkørslen. Til foråret vil vi tjekke gamle stænger og flag og købe nyt, så vi kan anvende alle de i alt 123 flaghuller.

  • Først på året arrangerede vi et LAN-party i klubben PULS i Gauerslundhallen. Det blev desværre aflyst i sidste øjeblik, da kommunen ikke kunne lade os komme på deres netværk. Det var virkelig uheldigt og meget ærgerligt. Vi vil rigtig gerne lave et lignende arrangement, når forholdene er til det.
  • Der er kommet et nyt udvalg for Fællespladsen i Brejning. Et generationsskifte er måske meget sagt, men det er i hvert fald 3 gæve kvinder med yngre børn end de aftrædende.
  • Borgerforeningen har for nylig sendt en henvendelse til Danske Bank, da en borger henvendte sig til os, fordi han var blevet kontaktet af banken, der fortalte at hæveautomaten i Brejning vil blive nedlagt i starten af november måned. Henvendelsen valgte vi også at lægge på Facebook og i avisen, så øvrige medlemmer blev orienteret. Vi har fået et fint svar fra filialdirektøren i Vejle. Desværre uden at ændre afgørelsen, men han opfordrer borgere med udfordringer til at tage kontakt til ham. Vi er glade for, på denne måde, at blive brugt som talerør for Brejning Bys borgere.   
  • Vi har, i vores indkaldelse til generalforsamling, foreslået en vedtægtsændring. 

Dette vælger vi at gøre, fordi vi gerne vil bruge foreningens penge så optimalt som muligt, og som tiden er, kan information ligeså fint hentes via mail og Facebook, som det kan ses i den lokale avis. Vi mener det er en fin prioritering.