Brejning Borgerforening afholder generalforsamling i
Brejning Fritidscenter

Onsdag d. 286. oktober 2016 kl.18.30 med
spisning.
Selve generalforsamlingen starter kl. 19.30

Evt. forslag skal være ved formand Michala Simonsen, Bøgevang 17, Brejning i hænde senest 8 dage før.

Af hensyn til spisning (smørrebrød) er
tilmelding nødvendigt på 51 88 11 08 (Michala) senest 20. oktober
2016

Spisning er kun for medlemmer, men du kan
stadig nå at blive medlem og støtte vores by ved at skrive på brejningbf@gmail.com med
navn og adresse.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
3. Forelæggelse af revideret regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
7. Valg af revisorer samt revisorsuppleant
8. Eventuelt (herunder kan ikke træffes beslutninger eller foretages
afstemning)