Generalforsamling 28-10-2015
Brejning Borgerforening

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne
år.

3. Forelæggelse af revideret regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Behandling af indkomne forslag.

Status fællesplads.
(Tina/Bitten/Charlotte)

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt
suppleanter.

På valg er: Preben Wagner (Ønsker ikke
genvalg), Adolf Breth(genopstiller),
Christina Nielsen (Fratræder),
Bestyrelsen
foreslår: Michala Guldborg Møller, Pendo, Betina Elfving

Suppleant: Christian Petersen (genopstiller ikke)

7. Valg af revisorer samt revisorsuppleant
På valg er Lillian Dreymann
Valg af revisor suppleant.

8. Eventuelt (herunder kan ikke træffes
beslutninger eller foretages afstemning)