Blog Image

Se Brejning - Brejning Borgerforening

Formandens årsberetning for året 2020:

Uncategorised Posted on Fri, May 14, 2021 11:24:02
  • År 2020 har været præget af Corona epidemien og de deraf mange aflyste arrangementer, hvilket Borgerforeningen også har mærket. 

Vores sensommermarked og vores juletræsfest er blevet aflyst i indeværende år.

  • Vores flagallé måtte sammen med konfirmationerne udskydes til efteråret. 

Til Gengæld har vi gennem dialog med Teknisk Forvaltning fået 18 nye flaghuller. 

De går fra stien ved Søndergade og hen til rundkørslen. Vi ønsker os at få flagalléen helt ud til Brejning byskiltet efter rundkørslen. Til foråret vil vi tjekke gamle stænger og flag og købe nyt, så vi kan anvende alle de i alt 123 flaghuller.

  • Først på året arrangerede vi et LAN-party i klubben PULS i Gauerslundhallen. Det blev desværre aflyst i sidste øjeblik, da kommunen ikke kunne lade os komme på deres netværk. Det var virkelig uheldigt og meget ærgerligt. Vi vil rigtig gerne lave et lignende arrangement, når forholdene er til det.
  • Der er kommet et nyt udvalg for Fællespladsen i Brejning. Et generationsskifte er måske meget sagt, men det er i hvert fald 3 gæve kvinder med yngre børn end de aftrædende.
  • Borgerforeningen har for nylig sendt en henvendelse til Danske Bank, da en borger henvendte sig til os, fordi han var blevet kontaktet af banken, der fortalte at hæveautomaten i Brejning vil blive nedlagt i starten af november måned. Henvendelsen valgte vi også at lægge på Facebook og i avisen, så øvrige medlemmer blev orienteret. Vi har fået et fint svar fra filialdirektøren i Vejle. Desværre uden at ændre afgørelsen, men han opfordrer borgere med udfordringer til at tage kontakt til ham. Vi er glade for, på denne måde, at blive brugt som talerør for Brejning Bys borgere.   
  • Vi har, i vores indkaldelse til generalforsamling, foreslået en vedtægtsændring. 

Dette vælger vi at gøre, fordi vi gerne vil bruge foreningens penge så optimalt som muligt, og som tiden er, kan information ligeså fint hentes via mail og Facebook, som det kan ses i den lokale avis. Vi mener det er en fin prioritering.   Orientering fra Brejning Borgerforening, maj 2021

Uncategorised Posted on Fri, May 14, 2021 11:13:06

Kære medlemmer af Brejning Borgerforening

Grundet situationen omkring Covid-19, har det ikke været muligt at afholde generalforsamling i 2020.

Alt var klart, notits i lokalavisen, Børnehuset Blæksprutten bestilt og vi havde også drøftelse med Morten Kristensen, som vi ville foreslå som dirigent, men tiden viste, at vi ikke kunne afholde generalforsamlingen.

Selvom der nu lempes noget kan vi, i bestyrelsen, på nuværende tidspunkt ikke overskue, hvornår det bliver muligt at afholde ordinær generalforsamling, særligt fordi vi ønsker at gøre det ”ordentligt”.  

Vi fremsender derfor nu formandens beretning på skrift, som vi ville have fremlagt på generalforsamlingen.

Bestyrelsen har besluttet ikke at opkræve kontingent for 2021, da der ikke er nogen aktivitet pt.

Vi agter, og håber på forståelse fra jer, om at vi holder sensommermarked primo september.

Vi forventer ligeledes at gennemføre ordinær generalforsamling ultimo oktober 2021.

På trods af, at vi ikke har haft en generalforsamlings fulde mandat, arbejder bestyrelsen videre. 

Såfremt I medlemmer er uenige heri, meld gerne tilbage til bestyrelsen. 

Det er vigtigt, at vi på den utraditionelle måde har opbakning fra jer – og vi hører gerne fra jer.

På forhånd tak for jeres forståelse. 

Vi håber alle på en normalisering hen over sommeren.

På den ” fungerende ” bestyrelses vegneUncategorised Posted on Tue, October 06, 2020 11:10:53
preview


BREJNING BORGERFORENING

Uncategorised Posted on Tue, February 04, 2020 18:34:26

Inviterer de 10-14-årige til LAN-party

i PULS (v/Sportscaféen/Gauerslundhallen)

Fredag d. 6.3 kl. 18:00 – Lørdag d. 7.3 kl. 10:00

I er velkomne fra kl. 17:00, hvor I kan begynde at stille jeres grej op

Kl. 18:00 er der pizza i caféen med drikkevarer

Lørdag morgen er der morgenmad

Der vil være mulighed for at købe snacks og drikkevarer,

til fornuftige priser, så medbring lidt lommepenge

Der er kun plads til 50 deltagere – så skynd dig!

Tilmelding på mail til brejningbf@gmail.com

Pris: 75 kr. for medlemmer af Brejning Borgerforening

200 kr. for ikke medlemmer

Betaling på følgende muligheder:

1) Via bankoverførsel til kontonummer: 6855-0000163627

2) Via Mobilepay på nr: 26138 (Det er korrekt, at der kun er 5 cifre)

3) Kontant i postkassen hos kasserer Lis Kuhlmann, Hasselvang 14A

Husk at påføre navn og adresse i kommentarfeltet ved betaling!

Betales senest 28/2-2020Uncategorised Posted on Thu, January 16, 2020 13:10:58


Datoer for 2020 til kalender:

Uncategorised Posted on Thu, January 16, 2020 12:37:53

Lørdag den 5. september – Sensommermarked med boder, banko, god musik og meget andet.

Onsdag den 28. oktober – Generalforsamling med smørrebrød i Børnehuset Blæksprutten.

Søndag den 29. november – juletræsfest med julemand, godteposer, dans om juletræ og meget andet.

Hold øje med vores hjemmeside www.se-brejning.nu og vores side på FB omkring andre arrangementer. 

Vi håber på, vi også kan tilbyde en LAN-aften/nat i foråret.KONTINGENT 2020

Uncategorised Posted on Thu, January 16, 2020 12:35:43

Kære medlem af Brejning Borgerforening.

Nu er det tid til at betale medlemskontingent på 125,- kr. for 2020.

Du kan vælge følgende muligheder:

1) Via bankoverførsel til kontonummer: 6855-0000163627

2) Via Mobilepay på nr. 26138 (Det er korrekt, at der kun er 5 cifre.)

3) Kontant i postkassen hos kasserer Lis Kuhlmann, Hasselvang 14A

Husk at påføre din adresse i kommentarfeltet ved betaling! Ellers kan vi ikke se, hvem der indbetaler.

Betales senest 16/2-2020.

OBS: Send gerne en mail til brejningbf@gmail.com, så vi kan opdatere mailadresser til vores medlemmerJuletræsfest 2019

Uncategorised Posted on Tue, November 19, 2019 20:42:27

Kom og deltag, vi glæder os til at se jer.Next »